Այցելություն հանրային ռադիո ընկերություն

Առավոտյան ես, Ալեքսանդրը, մեր զուգահեռ դասարանի Լեոն և  մեր տնօրենը` ընկեր  Նառան, գնացին հանրային ռադիո ընկերություն։ Մենք անցանք տարբեր փողոցներով և Ալեքսանդրը ամեն մի փողոցի մասին պատմեց։ Երբ հասանք, ինձ շատ դուր եկավ շենքի մոտի արձանը։ Արձանին քանդակված էր ռադիոն ձեռքին մի  մարդ , իսկ ռադիոն երգում էր։ Մենք ներս մտանք , բարձրացանք եկրորդ հարկ և այնտեղ մեզ դիմավորեց մեր ռադիոյի հաղորդավարը։ Մենք մտանք ձայնագրության  սենյակ և նստեցինք ձայնագրիչների մոտ և սկսեցինք ռադիոհարցազրույցը։ Մյուս կողմից լսվում էր մեր ձայնը։ Ես շատ հավանեցի, որովհետև հարցերը շատ հետաքրքիր էին ինձ համար։ Բոլորը գոհ էին, որովհետև այդպսի սովորողներ նրանք դեռ  չէին տեսել։Մենք նկարվեցինք և այսքանով ավարտվեց մեր հանդիպումը։

English

 

In the England classes  start at nine o’clock․The many boys and girls usually leave school at the age of sixteen. They don`t need bags or books for a first day.In lunch they it apple, cake.Pupils have a glass of milk  or a glass of    orange juice at eleven.their classes are nor formal.They draw  or play games.They often look at the animals they have at school.Hamsters rabbits or hares.

 

 • Բայերը գրիր ճիշտ ժամանակաձևով /ներկա, անցյալ, ապառնի/
 1. They  laughed  a lot in their Music lesson. (to laugh)
 2. She will to us tomorrow. (yo come)
 3. You are always well. (To count)
 4. We sang lot yesterday. (to sing)
 5. They are much, as their work is very difficult. (to work)
 6. Tomorrow they will to the cinema. (to go)
 • Հետևյալ բառերով կազմիր նախադասություններ՝ important,  spend, learn, famous, outdoor.

today is very important day.

In shop I am spend, a many money․

I have a learn a many lessons.

She is very famous.

The swimming pool is outdoor.

 

 

 

 

Մաթեմատիկա

 1. Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով.
 • 105 : 5 =21
 • 837 : 9 =93
 • 180 : 15 =12
 1. Կատարե՛ք բաժանում.
 • 8610 : 123 =70
 • 10375 : 27 =384
 • 95918 : 398 =241
 1. Կատարե՛ք բաժանում՝ բաժանելին ներկայացնելով բաժանարարին բաժանվող թվերի գումարի տեսքով.
 • 10924 : 18 =
 • 81216 : 27 =
 • 76342 : 38 =
 • 80048 : 16 =
 1. Լարի առաջին կտորը երկրորդից երկար է 6 անգամ, իսկ երկրորդ կտորը երրորդից կարճ է 4 անգամ: Որքա՞ն է այդ լարերի երկարությունների գումարը, եթե երրորդ լարի երկարությունը 96 մ է:

լուծում

 

Գործնական քերականություն դարձվածքներ

Ընդգծված դարձվածքները փոխարինիր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկի աչքով ընկավ-տեսավ որ կողքի ուղևորը սիրտը դող ընկած-վախեցավ նստած է:Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ-հանգստացնել:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան-ոչինչ   է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

2.Տրված դարձվածները արտահայտիր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ-գունատվել, պայման կապել-պայմանավորվել, քիթը կախել-նեղանա;, բերանը բաց մնալ-զարմանալ։

3.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմիր` մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում` որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը,  մատը կծել, մատից փուշ հանել:

Երեխան խաղալուց մատը մտցրեց  բզեզի բույնը։ Կինը իրեն չըվերաբերվող խոսակցուցյան մեջ մատը մտցրեց բզեզի բույնը և կռիվ սկսեց։

Ես սխալվեցի և մատս կծեցի։Շունը պատահական մատս կծեց։

Բանկի աշխոտխը ի մայրիկին մատը փուշ հանեց։Ես իմ ընկերոջից մատից փուշ հանցի։

 

4.Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրիր:

Մի օր Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:/ Օրերից մի օր/

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Ձայն հանիր բժիշկ, ասա, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես սպանել:/ Բերանդ ջուր մի առ, էն աշխարհն ուղարկել

Բժիշկը պատասխանեց.

—          Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ սպանել, քան Դուք:/ Գրողի ծոցն ուղարկել/

5.Նախադասությունների մեջ ընգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Հանկարծ սիրտը դող ընկավ.-վախեցավ  բա որ գազանը նորից գա, ինքն ինչ է անելու:

Այ քեզ պատմություն, լսողների մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել-վերև էին տնգվել:

Մի մատ-մի փոքրիկ երեխա է, բայց ինչեր գիտի:

Ձեռ ու ոտից ընկած-ծերունի մի մարդ բացեց դուռը:

6.Տրված դարձվածքների իմաստները բացատրի՛ր:

Ջրից չոր դուրս գալ,-չոր լինել սիրտ տալ-մխիթարել. գլուխը կորցնել-մոլորվել, հալից ընկնել, սիրտը վկայել, սիրտ անել:

Տնային աշխատանքի մասին

Իմ կարծիքով տնային աշխատանքը պետք է, որովհետև եթե միայն դասարանում աշխատենք, քիչ կլինի։ Տնային  աշխատանքը ինձ միշտ օգնում է, որ ավելի լավ իմանամ այդ առարկան։ Ամեն դեպքում տնային աշխատանքից ես շատ բան եմ սովորում։ Իմ տատիկը կարծիքով  տնային աշխատանքը շատ անհրաժետ  է՝ դպրոցում սովորած գիտելիքները ամրապնդելու համար։

Autumn Colours

Colour Kid was walking through a forest in Eastern Ontario. It was a beautiful sunny autumn day. He stopped in a clearing and stood looking around him. He was mesmerized by the beauty of the autumn colours.

“I just can’t believe how beautiful the colours of the leaves are in autumn,” said Colour Kid. “There are bright red leaves, bright yellow leaves and bright orange leaves as well.”

Colour Kid has traveled throughout most of Canada and while he prefers the western provinces, not one of them are a match to the beauty of the maple forests located in the eastern provinces.

The autumn colours are just breathtaking and they are something that everyone in the world should see at least once in a lifetime. It is a sight that will never be forgotten.

Autumn leaves are one of the most beautiful sights ever to be seen. The worst part about it is that once the autumn leaves fall to the ground, the trees are totally bare. When that happens, winter will soon be here.

Անծանոթ բառեր

through-միջոց

Eastern Ontario-արևելյան Օնտօրիո

stopped-դադարել կանգ առնել

mesmerized -հմայված

breathtaking-շնչողական տեսարան

forgotten-մոռացված