Майский флешмоб по русскому языку 2-3 классы
 
* Обязательно
Укажите фамилию, имя и электронную почту. *
Мой ответ Мари Ананяан ananyanm1-nd@mskh.am
Название школы, класс *
Мой ответ Восточнаяа школа 3-1 класс
Город, село Ереван
Мой ответ
Какие буквы пропущены в словах? Напишите эти слова.
Подпись отсутствует
Мой ответ
  учить, ворона, сорока, конура, яблоко,  орен, ромашка, восток ,товарищ,  аооея, одежда
Посмотри мультфильм и ответь на вопросы:
Посмотри мультфильм и ответь на вопросы:
Кого нашел зайчик Крошик
Он нашол корову.
Кого нашел зайчик Крошик на ферме?
Мой ответ
Что говорит корова?
кря-кря
му-у  говорит корова.
цып-цып
хрю-хрю
бе-е
Кого нашла Панда а ферме?
Мой ответ она нашел Свинку
Что говорит свинка?
хрю-хрю говорит свинка
бе-е
му-у
кря-кря
цып-цып
Кого нашел на ферме Ёжик?
Мой ответ он нашел овечку
Что говорит овечка?
хрю-хрю
бе-е  говорит овечка
му-у
кря-кря
цып-цып
Кого нашла на ферме Нюша?
Мой ответ ципляту
Что говорят цыплята?
хрю-хрю
бе-е
му-у
кря-кря
цып-цып  говорит циплата
Кого нашел на ферме Бараш?
Мой ответ  утка
Что говорит утка?
хрю-хрю
бе-е
му-у
кря-кря говрит утка
цып-цып
Найди отличия и напиши названия предметов (например: полотенце, вода):
Подпись отсутствует
Найди отличия и напиши названия предметов (например: полотенце, вода):
Подпись отсутствует
ответ   полотенце,  вода мыло,  брюки, носки майка .

.

 

Реклама

Դավիթից բողոքում են մարդիկ իսկ Դավիթը ասում է հոգնել եմ

Դավիթը քշեց մեր նախիրը ու գնաց Սասունի սարերն աննըման:Ե վ    երգում էր Ու դիմացի սարերն արձագանքում եին Ու դիմացի նարերն արձագանքում եին :Եվ գազաները իրենց բներից փախան:Իսկ Դավիթը բռնեց Գել, ինձ, առյուծ, արջ, վագըր բռնեց, հավաքեց, բերավ, նախիրի հետ խառնեց: Ու բերեց քաղաք:Մարդիկ որտեղ հասցրեցին թաքնվեցին:Դավիթը եկավ ասեց  թե այս ինչ շուտ են քնում մարդիկ:նա գլուխը դրեց մք քարի վրա ու քնեց:Մարդիկ դուրս եկան  ձենով Օհանին ասացին թե մի օր քաղաքին ձորձանք կբերի:

 

Ջղանյածաց Օհանի կինը

 

 

 

 

Այցելուցթյուն դեպի Տիկին Շողիկի մոտ

Այսօր երկարացված խմբով գնացիկ Տիկին Շողիկին հյուր:  Ճանապարհին գնալուց որոշեցինք հարցեր, որ հարցնենք Տիկին Շողիկին: Մինջև հարցերին մենք կերակրեցինք գերմանամկներին և ծովախոզուկին:նաև կար կրիա:Մենք նրան դրեցինք հատակին իսկ   նա գնում էր :Փոքրիկին էլ հանեցին:Սոման Փոքրիկ կրիային դրեց իր ձեռքի մեջ:Նաև կերակրեցինք գերանամկներին և ծովախոտուկներին:Կերակրեցինք գազար, կաղամբ:Խաղ խաղացինք և վերադառցանք դպրոց:

Զարմանալի ճամփորդություն

Մի օր Սասունցի Դավիթը շրջում էր Սասմա սարերում և հանդիպեց        կախարդի:կախարդն ասում է.

-Ինչ ես անում այս կողմերում:

-Շրջում եմ Սասմա սարերով ասում է Դավիթը:

-Շրջում ես լավ արի քեզ բան ցույց կտամ:

Կախարդը բռեց Դավիթի ձեռքից և ասեց որ իչնի ձիուց:Դավիթը իչավ ձիուն կապեց ծառից ու գնաց կախարդի հետևից:Կախարդը նրան ցույց տվեց մի քարանցավ :Այնեղ շատ մութ էր:Գնա ասաց Կախադը:Եվ Դավիթը գնաց:Գնաց գնաց մեկ էլ տեսավ Մհերին և մայրիկին: Նա շատ ուժղ գրկեց հորն ու մորն ասելով, որ նա պաշպանում է Սասուն քաղաքը:Հայրն շատ ուրախացավ:Նա ասաց, որ նա էլի կգա, բայց ես պետք է գնամ տուն:Նա արագ դուրս եկավ քարանձավից և տեսավ, որ կախարդը գնացել է:Նա գտավ ձիուն  և անտեղ մի ժապավեն կապեց, որ հիշի տեղը:Եվ նա շուտով    վերադարձավ Սասուն:

 

Ֆրանկոֆոնիա

Մայսիսի 16 տասնվեցին ֆրանկոֆոնայի  միջասկային օրն:Երգելու ենք մի շարք ֆրանկովոնայի երգեր: Ֆրանկոֆոնյանի ցանկում մտնում են Հայաստանը,  Կանադան,   Ուկռայինան և այլ երկրներ: ֆրանկոդոնայի երկրների մեջ :Օրինակ՝   Չադ, Տոգոն, Տունիս Ռունդա, Կամենռու և այլ երկներ որոնք գնտվում են ֆրանկոֆնաի մեջ: