Նամակ Սանասարին և Բաղդասարին

Բարև ձեզ Սանասար և Բաղդասար դյուցազուներ հույս եմ որ Սասունում եղանակներ լավն է:Ես Մարին եմ ապրում եմ Երևանում:Դուք իսկապես շատ ուժեղ եք:Եսէլ կուզեի որ ես էլ այդպես դյուցազուն լինեի:Մեր մոտ հիմա Կորոնավիրուս է այստեղ :Դեպքեր գնալով շատանում են բայց դուք կգաք և կջարդեք այդ վարակի շղթան:Չմոռանաք Ձեր Հետ դիմակ և ձեռնոց վերցնել որ չվարակվեք կռվելու ժամանակ:

Սիրով Մարիից

Իմ կենդանին

DSCN5240Իմ քույրիկը ունի մի թութակ։Անունը Կեշա է։Կեշան Մեր տանը արդեն մի տարի է։Նա կանաչ գույնի է, թևերը սև և դեղին են, Պոչը կապույտ, գլուխը դեղին, իսկ իր այտերին կա փոքր կապույտ կետիկներ։Մենք շատ ենք սիրւմ նրան։Կեշան շատ ես սիրում ծվծվալ։Շատ է ոււտում։Բացի իր ուտելիքից նա ուտում է Կանաչի, գազար, վարունգ, խնձոր։Մի անգամ Կեշան Հիվանդացել էր։Մենք նրան դրել էինք բաց պատուհանի մոտ որտեղ քամի էր փշում ոև մրսել էր։Հայրիկս նրան տարեց հիվանդավոց, Բայց հետո ամեն ինչ լավ եղավ։Կեշան մեր ծարթուցիչն է։Նա առաովտյան շատ շուտ շատ բարձր ծլվլում է կամ ճչում ու ձայներ հանում։Նա արագ է թրչում։ՈՒնի սուր և երկար ճանկեր։Մենք որ Կեշային վերցրեցինք նա դեռ հինգ ամասական էր շատ փոքր։Իսկ իմ շատ մեծ է։Այսքանը։

 

Եթերում է Հայրենագետիկ-TV Մհերի Դուռ անվան ծագունաբանություն

 

Capture

Էպոսից մի Հատված

 

Քանի աշխարք չար է,

 Հողն էլ ղալբցեր է,

 Մեջ աշխարքին ես չեմ մնա։

 Որ աշխարք ավերվի, մեկ էլ շինվի,

 Եբոր ցորեն էղավ քանց մասուր մի,

 Ու գարին էղավ քանց ընկուզ մի,

 Էն ժամանակ հրամանք կա,

 որ էլնենք էդտեղեն։

6-8-րդ դասարանցիների ուսումանակն պլան հարցեր և առաջարկություներ

6-8-րդ դասարանների ուսումնական պլանը կ

Հարցեր

 1. Ինչ հետաքրքքրեց Հսարակագիտության առարկան։Ինչ օգուտ է դա ձեզ բերում և ինչի համար եք անցնում այդ թեման։պետք կգա դա ձեզ ապագայում։
 2. Ձեզ դուր է գալիս ուսուցիչների վերբերմունքը ձեր հանդեպ։
 3. Ընտրության գործնեության առարկաի ժամանակ քանի ընտրություն ունեք ընտերլու։
 4. Ոն է ձեր բոլորի սիրված առարկան որ բոլորը շատ եք սիրում։
 5. Կարող եք ասել ինչոքանով է փոխվում րեժիմը Մայր դպրոցում նման է թե ոչ։

Առաջարկություներ

Ես առաջարկենր չունեմ ։

English

Տեքստի ընդգծված նախադասությունները դարձրու հարցական և ժխտական:

 One day a giant moose came to this river

Did one day a giant moose come to this river

The giant moose didn’t one day come to this river.

The moose was unable to stop Fly.

Was the moose unable to stop Fly.

The moose wasn’t unable to stop Fly

I I am the strongest,”

Am I the strongest.

I am not the strongest.

the moose is twice your size!

Is the moose twice your size!

The moose isn’t twice your size!

All the animals laughed at Fly.

Did all the animals laugh at Fly

The all animals didn’t laugh at Fly.

I will gnaw on that moose’s legs until he runs away.

Will I  gnaw on that moose’s legs until he runs away.

Will not gnaw  on that moose’s legs until he runs away.

 • Կապույտով նշված բառերը թարգմանիր:

pest-Վնասատու

creature-արարած

gnaw-ուտել

fight-պայաքրել

admitted- խոստովանել

moose yelled.-բղավել

honor-պատիվ

 

 • Տեքստից դուրս գրիր ածականները` beautiful

Dark, big, giant, quiet, hard, beautiful,  thirsty,

 • Տեքստից դուրս գրիր մակբայերը՝ beautifuly

 

 • Ին՞չ կենդանիներ կան տեքստում, դուրս գրիր, ին՞չ հետաքրքիր փաստեր գիտես կենդանիների մասին, համացանցից դուրս հանիր և պատրաստիր ռադիո նյութ հետևյալ վերնագրերով՝ <<Do you know?>> կամ <<It is intersting to know>>
 • Ընտրիր ճիշտ տարբերակը
 1. Why didn’t the other animals think Fly’s plan would work?
  a) Bear was too scared.
  b) Fly was too small.
  c) The moose was too fast.
  d) Fly had a broken wing.
  2) What problem was the moose causing?
  a) He was destroying the animals’ homes.
  b) He was being mean to the animals.
  c) He was drinking too much water.
  d) He was eating all their food.
  3) Which line from the story shows that Fly is determined (strong-minded)?
  a) “I’ll never stop.”
  b) “Hooray for Fly!”
  c) “But the moose is twice your size!”
  d) “So, what’s the plan?”
  4) Fly is the smallest animal in the story. In what way is he the strongest? Explain
  your answer.
  Even the weakest animal can beat the strongest if he uses his brain.
  5) What was the moose doing that made the animals call him a pest?
  “He’s drinking so much that the river is going down!
  6. How Fly Saved the River
  He saved the River, to prove he is strong.
 • Տեղադրիր a, an, some,  any
 1. Please get ………bread from the baker’s.

a)any

b) a

c) an

d) some

2. We need …..money to buy …..present  for ……mother’s Birthday.

a) any

b) a

c) an

d) some

3. Dad, there are …..letters for you.

a) any

b) a

c) an

d) some

4. There aren’t …… books on the shelf.

a) any

b) a

c) an

d) some

5. It is …….elephant.

a) any

b) a

c) an

d) some

6. Thanks a lot. Can I have ……water first?

a) any

b) a

c) an

d) some

7. It is …………very interesting story about animals.

a) any

b) a

c) an

d) some

 •  

 

 

Գուշակեք հայկական տեղանունները

Կարդում ենք և փորձում պատասխանել, որ տեղանվան մասին է խոսքը:

Հուշող բառեր

 1. Տուր ինձ թևեր-Տաթև
 2. Ամուր պատ-Հաղպատ
 3. Սա նրանից հին է-Սանահին
 4. ճախրիր արծիվ-Հաղարծին
 5. Շատ արև ունեցող լեռներ-Արեգնուհի
 6. Արայի գահ կամ Արագած լեռ
 7. Աշխարհից դուրս, դրսի գյուղ-Դսեղ
 8. Սա մեր Վանն է-Սևան
 9. Խորը փոս- Խոր վիրապ
 10. Հազարավոր, բյուր աղբյուր ունեցող-Բույրական
 11. Ա՛ռ, զննիր  -արզեի
 12. Զանգը զուր է, կամ զանգի ձոր-Զանգեզուր

Կարող եք ինքներդ էլ, ըտնանիքի անդամների հետ միասին կազմել նմանատիպ հարցեր Հայաստանի տարբեր վայրերի մասին։

Ռուսերեն

«Сказка о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина рассказывает о Балде, проучившем попа за его жадность.
Нагрузил поп работой Балду. По условиям договора работать он должен за три щелчка в год по лбу попа и бесплатную еду. Всем угождал трудолюбивый работник. Попадья и поповский сынок нарадоваться не могли. Видит поп, плохи дела. Скоро час расплаты. Лоб-то неохота подставлять. Тогда он, воспользовавшись советом жены, решает придумать такое сложное задание, которое выполнить просто невозможно..

Посмотрите мультфильм 
Послушайте
Можете прочитать

Выпишите незнакомые слова, выберите правильный ответ.
На какую армянскую сказку похожа?
В чём мораль сказки?

1. Кого встретил поп на базаре?
Балду
Отца
Своего коня
2. С какой целью поп направился на базар?
Устроиться на работу
Найти работника
Закупить хлеба
3. За какую оплату Балда предлагает служить попу?
За бесплатно
За триста рублей в год
За три щелчка в год
4. Где спал Балда во время службы у попа?
На соломе
На матрасе
На полу
5. За какое количество людей работал Балда?
За одного
За пятерых
За семерых
6. Кто не любил Балду и частенько ждал расплаты от него?
Поп
Поповна
Попёнок
7. Кто звал Балду тятей?
Попадья
Поповна
Попёнок
8. У кого просил оброка Балда для попа?
У морского царя
У старого беса
У ангелов
9. Кого позвал старый бес поговорить с Балдой?
Своего брата
Своего приятеля
Своего внука
10. Кого представил своим братом Балда для бесёнка?
Волка
Зайку
Мишку
11. За какое действие бесёнок предложил Балде отдать ему весь оброк?
Дождаться появления тучи
Взять палку и бросить её дальше всех
Уйти в лес
12. Чего так испугался бесёнок, помчавшись к деду?
Грозной верёвки Балды
Балдового шума
Балдовой победы
13. Как поступил Балда, когда бесёнок вылез из воды в очередной раз?
Стал сам назначать условия
Помиловал бесёнка и оставил его в покое
Стал шуметь ещё сильнее
14. Что предложил Балда бесёнку, с чем отлично справился сам?
Снести кобылу
Поймать зайца
Достать палкой до тучи
15. Что отдал попу Балда, получив от чертей?
Мешок оброка
Большого коня
Мешок золота
16. Что случилось с попом после щелчка от Балды в третий раз?
Подпрыгнул поп до потолка
Щелчок выбил ум у старика
Лишился поп языка
17. О чём Балда приговаривал попу с укоризной?
Чтобы он так же работал и дальше
Чтобы он нашёл себе хорошего работника
Чтобы он не гонялся за дешевизной

Գնում եմ Մայր դպրոց

Հարցաշար

Ո՞րն է քո սիրելի վայրը կրթահամալիրում:

Իմ սիրած վայրը կրթահամալիրում դա Արևելյան դպրոցի մեր մեծ բակն է։

Ո՞վ է դպրոցի քո ամենալավ ընկերուհին կամ ընկերը, որ միշտ քեզ օգնել է:

Իմ սիրած ընկերներն են Մարիամը Հրաչը և Ընկեր Սմբանտը։

Ո՞րն էր այս տարվա ամենասիրելի նախագիծը։ Պատմիր այդ նախագծի մասին: Կցիր նաև հղումը։

Իմ Ամենասիրելի նախգիծը եղել է Ամանորը իմ ընտանիքում։ Մենք պետք է պատեմենք մեր ընտանիքը ինչպես է նշում ամանորը։

Ամանորը իմ ընտանիքում

 

Ի՞նչ  գրքեր ես կարդացել այս ուսումնական տարվա ընթացքում։

Ուսումնական տարվա ընթացքում կարդացել եմ շատ տարբեր գրքեր և հեքիաթներ։

Ո՞րն է այս տարվա քո սովորած ամենասիրելի բանաստեղծությունը:

Ուսումնական տարվա իմ սովորած ամենասիրելի բանաստեղծությունը եղել է Ես իմ անուշ Հայաստանի։

Ո՞րն էր այս տարվա քո սիրելի առարկան և ինչո՞ւ։

Իմ այս տարվա ամենասիրելի առարկան դա եղել է տեխնալոգիան, որովհետև ես սովորցի շատ բաներ սարքել թղթից ավելի սիրուն նկարեմ ու միացնեմ իմ երեվակայությունը։

Ո՞ր օտար  լեզվին ես ավելի լավ տիրապետում ։

Ես ավելի շատ տիրապետում եմ ռուսերեն լեզվին։

Որո՞նք են բլոգում տեղադրած քո հաջող նյութերը:

Իմ բոլոր նյութերը շատ հաջող են ստացվում, իսկ ամենահաջողը դա իմ ճամփորդություներն են։

Ի՞նչ ճամփորդությունների ես մասնակցել այս տարվա ընթացքում։

Ես մասնկցել եմ համարյա ամբողջ ճամփորդություների, բայց չեմ հաճախել եռօրյա ճափորդություների, որորվհետև իմ ծնողները իմ համար անհանգստանում են։

Ո՞րն է այս տարվա ամենասիրած օրը։

Այս տարվա ամենասիրված օրը ապրիլի 1-ն է կատակի օրը։Այդ օրը շատ լավ էր անցել։

Ո՞րն է այս տարվա չսիրած կամ անհաջող օրը։

Այս տարվա ընթացքում չեմ ունուցել անհաճողակ օր որովհետև ես միշտ չեմ կռվում չեմ ջղայնանում կամ ջղայնացնում իմ ընկերենրին կամ ծնողներին։

Ո՞րն է քո ամենահետաքրքիր նյութը բլոգում, ինչո՞ւ։ Կցիր նաև նյութի հղումը։

Ամենահետաքրքիր նյութերը իմ բլոգում դա ճամփորդություներն են, բյց ամենաշատ սիրած ու հետաքրքիր նյութը դա եռօրյա ճամփորդություներ դեպի սևան։Գնացել եմ իմ սիրած ուսուցիչների հետ ընկեր Մարինեի և Ընկեր Իվետաի։

Եռօրյա ճամփորդություն դեպի Սևան

Ի՞նչ կանես  6-րդ դասարանում, որ չես արել 5-րդ դասարանում:

Դեռ չգիտեմ թե անյտեղ ինչ կանեմ որ գնամ կտեսնեմ։

Միջին դպրոց գնալուց հետո ամենաշատը ի՞նչ կամ ո՞ւմ կհիշես Արևելյան դպրոցից։

Կհիշեմ իմ սիրելի ուսուցիչներին որովհետև ես նրանց շատ եմ սիրում

Քո կարծիքով ի՞նչ է սպասվում քեզ Միջին դպրոցում:

Քո կարծիքով ի՞նչ կա Միջին դպրոցում, որ չկա Արևելյան դպրոցում։

Արևելյան դպրոում մեկ հատ է մարզադահլիճը իսկ մայր դպրոցում մի քանիսն են։

Ուրա՞խ ես, որ տեղափոխվելու ես Միջին դպրոց: Ինչո՞ւ:

Ես այդաքան էլ ուրախ չեմ որրովհետև ես էլ չեմ կարող տեսնել ի սիրած ուսուցիչներին։

Ինչո՞ւ ես գալիս դպրոց:

Ես գալիս եմ դպորց որ լիենմ կրթված ես խելոք։

Ի՞նչ հարց կավելացնեիր այստեղ։